ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ БЕЗКОШТОВНО

  ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ БЕЗКОШТОВНО

   ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

   У цьому Положенні про конфіденційність (надалі – «Положення») визначається порядок обробки та захисту Товариством обмеженою відповідальністю «Совтес Холдинг» (ідентифікаційний код 40003782) (далі – Виконавець) персональних даних Користувачів, отриманих в результаті надання їм доступу до Сайту Виконавця – http://www.sovtes.ua.

   1.1. Перед реєстрацією на Сайті Користувач повинен уважно ознайомить зі змістом цього Положення.

   1.2. Правовідносини щодо захисту і обробки персональних даних між Виконавцем та Користувачем регулюються на підставі Закону України «Про захист персональних даних» та цього Положення.

   1.3. Реєстрація на Сайті означає повну та безумовну згоду Користувача на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки та згоду з умовами, викладеними в цьому Положенні.

   1.4. Персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, в тому числі, але не виключно прізвища, ім’я, по батькові, особистого підпису, інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail) та інші дані, що передаються метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту і статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях тощо.

   1.5. Користувач надає, а Виконавець збирає (обробляє) його персональні дані з наступною метою: ідентифікації Користувача на Сайті, надання Послуг Виконавцем, індивідуального надання доступу до функціонала Сайту відповідно до договору між Виконавцем та Користувачем, комунікації Сторін, забезпечення реалізації цивільно- та господарсько-правових, податкових відносин, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, а також з метою поліпшення якості надання послуг.

   1.6. Виконавець здійснює обробку персональних даних Користувачів у вигляді: збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

   1.7. Користувач повідомлений про те, що його персональні дані внесені до бази персональних даних, а також повідомлений про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

   1.8. Строком зберігання персональних даних є строк який необхідний для реалізації мети, зазначеної в пункті 1.4. цього Положення, або у строки, встановлені чинним законодавством України.

   1.9. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до захисту своїх персональних даних, зокрема логіну і паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до особистого облікового запису на Сайті і персональних даних Користувача. Оператор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу у результаті такого несанкціонованого доступу.

   1.10. Повідомлення про реєстрацію на Сайті, що надсилається Виконавцем Користувачу у разі успішного проходження реєстрації, вважається достатнім повідомленням Користувача про наступне:

   • що володільцем персональних даних Користувача є Виконавець;
   • про мету збору персональних даних Користувача, що визначена в п. 1.5. Положення;
   • про склад та зміст зібраних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові Користувача, його контакті телефони, адреса електронної пошти, реквізити юридичної особи, яку він представляє;
   • про процедури обробки персональних даних, визначені в п. 1.6. Положення;
   • про осіб, яким передаються персональні дані: Виконавець не передає персональні дані Користувачів третім особам за виключенням випадків, якщо така передача є необхідною передумовою надання Послуг Виконавцем. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та цього Положення або неспроможна їх забезпечити.

   1.11. Користувач в будь-який момент може змінити або видалити свої персональні дані, використовуючи відповідний функціонал Сайту. Персональні дані Користувача, що були використані в процесі надання послуг Виконавцем, після їх видалення зберігаються для забезпечення мети обробки персональних даних, що визначена в п.1.5. Положення.

   РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

   Товариство з обмеженою відповідальністю «СОВТЕС ХОЛДИНГ»

   • код в ЄДРПОУ: 40003782
   • Юридична адреса: 04112, Київ, вулиця Дрогобицька, будинок 3
   • Поштова адреса: 03057, Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 4, офіс 367
   • Телефон: +38 044 334 70 29
   • E-mail: office@sovtes.ua